işci muhasebesi

Zamanında. Ekonomik. Doğru.

Bordro işlemleri her kurumda son derece hassas ve aynı zamanda son derece karmaşık bir alanıdır. Bu bağlamda dakiklik ve doğruluk çok önemlidir – maaş bordrolamasında oluşan hatalar müteakip süreçlerini (örneğin genel muhasebe, raporlama, ödeme süreçleri) doğrudan ya da dolaylı etkileyebilir.

İşçi muhasebesini dış kaynaklardan profesyonel hizmet alarak güvence altına alabilirsiniz. Tüm işlemler gerekli kurum ve kuruluşlar tarafından akredite edilmiş sertifikalı sosyal güvenlik işlemleri ve işçi muhasebesi sistemleri ile gerçekleştirilir. Doğal olarak her daim yasal değişikliklerin anında uygulanması sağlanır.

Bayram, tatil veya hastalık gibi durumlardan dolayı süreçlerde duraklama veya kesinti sonucu dar boğazlık yaşanmadan son teslim tarihleri her durum halinde garanti olur. Beraberinde elde edilen yüksek derecedeki dijitalleşme sayesinde işçi ve genel muhasebe maliyetlerinde hissedilir oranda düşüklük kazanılır.

İşçi muhasebesi alanındaki hizmetlerimiz:

 • Çalışanların tüm sağlık sigortası işlemlerinin yapılması
 • Personel ana verilerinin oluşturulması ve sürekli güncellenmesi
 • Maaş bordrolama işlemlerinin yapılması
 • Maaş bordro hesaplarının yönetimi
 • SGK katkı payı beyannamelerinin (Beitragsnachweise) oluşturulması ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına elektronik ortamda iletilmesi
 • Kaza Sigortalar Birliği (Berufsgenossenschaft) raporunun oluşturulması ve gerekli Kaza Sigortalar Birliğine elektronik ortamda iletilmesi
 • Stopaj vergisi beyannamelerinin oluşturulması ve Vergi Dairelerine elektronik ortamda iletilmesi
 • Hastalık parası beyannamelerinin (Lohnfortzahlung) oluşturulması ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına elektronik ortamda iletilmesi
 • İnşaat Çalışanları Sosyal Birliğine (SOKA-Bau) işçi kaydı/düşürme işlemlerinin uygulanması ve elektronik ortamda iletilmesi
 • Genel muhasebe için işlem listesinin oluşturulması ve elektronik ortamda iletilmesi
 • Finans muhasebesi için maaş, primler ve vergi için ödeme planının hazırlanması
 • Hastalık parası (Krankengeld), doğum parası (Mutterschutz), çocuk bakım parası (Erziehungsgeld), işsizlik parası (Arbeitslosengeld) almak için beyannamelerinin oluşturulması ve gerekli kurumlara elektronik ortamda iletilmesi
 • Tatil, rapor ve devamsızlık çizelgesinin takibi
 • Kısa çalışma ödeneği (Kurzarbeit) başvuruları ve gerekli tüm altyapı çalışmalarının takibi
 • Kısa çalışma ödeneği (Kurzarbeit) beyannamelerinin oluşturulması ve İş ve İşçi Bulma Kurumlarına elektronik ortamda iletilmesi
 • Seyahat gider raporları: İş seyahatleri için yol, konaklama ve temsil masraflarının ayrı ayrı olarak elektronik ortamda kaydı ve genel/finans muhasebesi için verilerin hazırlanması

Tüm hizmetler Mali Müşavirler Yasasının (StBerG) 6. madde No. 3 ve 4 kıtalarına uygun olarak sunulmaktadır.