analiz & raporlama

süreç odaklı. yapılandırılmış. bütünsel.

Profesyonel desteğimizin odak noktası sadece insan kaynakları, muhasebe ve finans alanlarında veri işleme değildir. Doğru yatırımlar ve doğru kararlar için vazgeçilmez olan yatırım planının hem rakamsal hemde kalifi olarak olarak hazırlanması ve ilaveten bütçelenmiş bilançoların ve geleceğe yönelik likidite planlarının oluşturulması (iş planı) hizmetlerimizin temel bileşenlerindendir.

Hizmet yelpazemizin bu kanadı müşterimizin şirketin güncel konumunu ve gücünü baz alarak gelecekte doğru stratejilerin ve hedefe gidebilecek yolların belirlenmesini sağlayarak konjonktürü takip etmeyi sağlar.

Kârlılığınz iyi, ancak dahada iyi olabilir! Birçok şirkette rutin işler ve günlük yaşam akışları yapılara ve süreçlere nüfuz eder. Dolayısıyla önemli hususlar gözden kaçırılabilir. Danışman olarak şirketinize farklı gözlerle bakar (dışardan görme), birim ve departmanlardaki iş süreçlerini objektif bakış açısıyla analiz eder ve belegelerıiz. Elde edilen bu sonuçları tecrübelerimiz ve sektörel kıyaslamalarla harmanlayarak süreç ve yapı optimizasyonu için şirkete özel konseptler oluşturma ve uygulama fırsatına sahibiz.

Bu bağlamda proses denetimleri ve proses güvenirliliğini ölçme hizmetlerimiz ile muhasebe standartlarınız, iç denetim ve revise kurallarınız ve risk yönetim standartlarınızın yasal gerekliliklere veya kendi özel standartlarınza uygunluğu ve uyumluluğu tespit edilir, raporlanır ve iyileştirme potansiyelleri sunulur.